Spejdernes Genbrug

Spejdernes Genbrug

Vejledning til forældrene:

Spejdergrupperne i Farum og Værløse hjælper på skift til hos Spejdernes Genbrug med at flytte ting og sager fra genbrugspladsen og over til lagerhallen, hvor der er loppemarked den første lørdag hver måned. Spejdergrupperne har denne opgave en uge ad gangen. Stavnsholt Vikingene (os) har således denne opgave hver 8. uge. Arbejdet er ganske overkommeligt og betyder, at vores spejdergruppe/Stavnsholt Vikingerne/vores spejderbørn modtager ca. 70.000 kr. om året fra Spejdernes Genbrug, der går direkte til aktiviteterne med vores børn. Det er et relativt stort beløb i forhold til vores mindre spejdergruppe.

 

Det er os forældre til de ca. 20 børn, der er medlem af spejdergruppen, der deltager i arbejdet. Arbejdet er normalt fordelt på 4 dage i ugen (hvor weekenden nok er de travleste dage). Der vil sige 4 hold. Det fungerer på den måde, at jeg udsender en "tømme-plan" forud for den uge, hvor vi står for arbejdet. Det nærmere tidspunkt og mødested på ugedagen fremgår af ugeplanen (men forældrene kan evt. selv aftale andet). Den forældre, der står øverst på listen for den enkelte ugedag, er ”holdkaptajn”. Nøglen til Spejdernes Genbrug får tirsdagsholdet (Frederik Witts far, Alex) af mig, og nøglen gives så videre til næste hold osv. Søndagsholdet afleverer nøglen i min postkasse (Fuglsangpark 76). Der er i princippet ikke noget, der hedder "afbud", men man kan selvfølgelig få forfald af mange gode grunde, sygdom m.v. Det vil i så fald være venligt at ringe eller maile besked til holdkaptajnen og eventuelt mig.  

 

Tømmeopgaven er en vigtig og nødvendig opgave, der er en stor del af grundlaget for spejdergruppernes økonomi (finansierer udflugter, aktiviteter m.v.). Derfor må vi alle tage en tørn. Selvom du måske opfatter opgaven som træls pligtarbejde, så kan jeg dog oplyse, at man vænner sig til det, og at det også kan være positivt.  Siden min søn - Bertram - i sin tid startede op har jeg vænnet mig til at bruge de ca. 2 timer, som det tager hver 8. uge. Desuden har jeg lært nogle at de andre forældre lidt at kende. Vi ses jo også af og til i spejderhuset, når vi henter børnene og til arrangementer m.v. Endelig er det ikke så slemt, som man kunne tro: Jeg får rørt mine kontorfingre på en anden og mere aktiv måde end til dagligt og får derudover lidt "frisk" luft på genbrugspladsen... Den nærmere instruktion i arbejdet får man af de andre forældre ved fremmødet. De gange, hvor jeg har deltaget, er det typisk forløbet således, at vi har mødtes ved Spejdernes Genbrug (og ikke på genbrugspladsen), Havremarken 10. Her har vi afhentet en varevogn (lille kørekort) og sammen kørt den korte vej over til genbrugspladsens lager, hvor venlige borgere har stillet effekter til Spejdernes Genbrugs månedlige loppemarked. Herefter har vi fyldt vognen op med disse effekter (møbler, tøj, ting og sager) og kørt det over til Genbrugsen og læsset af i lagerhallen. Øvelsen er typiske blevet gentaget en eller måske to gange, indtil lagerrummet på genbrugspladsen har været rimeligt ryddet. Lagerrummet fejes og efterlades pænt og ryddeligt. Varevognen er herefter afleveret hos Genbrugsen, og en af forældrene har efterfølgende afleveret nøglen videre til næste ugedags hold - eller om søndagen til mig. Arbejdet tager ca. 1 - 2 timer afhængig af gruppens arbejdsiver... NB: Tag evt. en kande kaffe og krus med. I køkkenet i Spejdernes Genbrugs lagerhal er der ofte en sodavand.

Med venlig hilsne

Henrik C.

Afhentningsuger 2012

Uge 15 (9 - 15 april)

Uge 23 (4 - 10 juni)

Uge 31 (30 juli - 5 august)

Uge 39 (24 - 30 september)

Uge 47(19 - 25 november)